Služby

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti telekomunikačních systémů a komplexní řešení technického zabezpečení budov.

 

Zabezpečovací systémy

Elektronické zabezpečovací systémy se používají pro ochranu objektů a areálů všech velikostí, aby zabránily vniknutí nežádoucích osob. Nasazení vhodných prostředků zjistí přítomnost nebo pokus pachatele o vniknutí do chráněného prostoru. Zprávu o tomto stavu lze předat na Policii nebo PCO (zabezpečovací agenturu), zaslat na pager, mobilní telefon pomocí SMS nebo hlasem na libovolný telefon.

Přístupové systémy

Přístupový systém (ACS z aglického Access Control System) je elektronický systém k zajištění evidence a vstupů do objektů či jejich částí.
Dále poskytuje řízení přístupů ve smyslu přístupových práv na dané objekty, zabránění vstupu neoprávněných osob do zabezpečených prostor.
Umožňují identifikaci vstupujících osob, vyhodnocování jejich pohybu v částech objektu.
Nejčastěji je implementován formou vstupní karty či čipu.

 
 

Protipožární systémy

Elektronické Protipožární Systémy jsou zařízení, které včasnou signalizací umožňují snížit výši škod zapříčiněných požárem, jehož častou příčinou bývá nedodržení technologických postupů a nedůsledná kontrola bezpečnostních předpisů. Proti požárům se bráníme jednak odpovědným přístupem k požární prevenci, jednak použitím nejmodernější techniky. Velmi důležité je i včasné zjištění vznikajícího požáru, které do značné míry ovlivní jeho likvidaci a tím i výši vzniklých škod.

Datové sítě

Datové sítě se využívají pro potřeby propojování různých informačních zařízení, umístěných v rámci jedné místnosti či budovy. Pracují s relativně vysokými přenosovými rychlostmi, zpravidla se užívá paralelního způsobu přenosu po několika vodičích. Pro propojování vzdálených informačních zařízení se však musí z technicko-ekonomických důvodů používat sériového způsobu přenosu.
 
 

Kamerové systémy

Systémy CCTV slouží k vizuálnímu monitorování a záznamu událostí. Jsou to velmi účinné prostředky, určené převážně k ochraně majetku, jejichž pomocí lze z jednoho stanoviště hlídat rozsáhlé objekty. Pomocí připojení k internetu můžeme kontrolovat dění na opačné straně zeměkoule. V případě záznamu obrazu, je možné zpětně kontrolovat, co se dělo v monitorovaném prostoru v době nepřítomnosti.

Elektroinstalace

Elektroinstalace jsou nezbytnou součástí objektů jak v bytovém, tak i komerčním sektoru. V oboru silnoproudých instalací nabízíme kompletní dodávku a montáž el. zařízení od rozvaděčů NN napětí, přes kompletní silové rozvody pro připojení jednoduchých elektrických spotřebičů i složitých technologických celků. V oblasti osvětlení nabízíme individuální řešení a návrhy osvětlení se zajištěním úspory energií pomocí automatizačních procesů.