Elektronické zabezpečovací systémy

Elektronické zabezpečovací systémy se používají pro ochranu objektů a areálů všech velikostí, aby zabránily vniknutí nežádoucích osob. Nasazení vhodných prostředků zjistí přítomnost nebo pokus pachatele o vniknutí do chráněného prostoru.

 

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)

Elektronické zabezpečovací systémy se používají pro ochranu objektů a areálů všech velikostí, aby zabránily vniknutí nežádoucích osob. Nasazení vhodných prostředků zjistí přítomnost nebo pokus pachatele o vniknutí do chráněného prostoru. Zprávu o tomto stavu lze předat na Policii nebo PCO (zabezpečovací agenturu), zaslat na pager, mobilní telefon pomocí SMS nebo hlasem na libovolný telefon.

Systém EZS je složen z prvků:

Ústředny

Ústředna je klíčovým prvkem zabezpečovacího systému. Sbírá informace od jednotlivých detektorů, zpracovává je a zajišťuje odpovídající odezvu. V případě narušení hlídaného objektu vyhlásí ústředna poplach, zapne akustickou sirénu, dokonce může s určenou osobou komunikovat pomocí pageru či telefonu. Má-li uživatel uzavřenu smlouvu o stálém monitorovaní, předává zprávu na pult centrální ochrany (PCO) a po jejím přijetí je neprodleně vyslána na ochranu objektu zásahová jednotka. Ústředna dále komunikuje s uživatelem, kterému předává aktuální informace o stavu systému a zároveň ji uživatel ovládá (zapnutí/vypnutí do/ze stavu hlídání, nastavení uživatelských funkcí, prohlížení historie událostí atd…). Tato komunikace probíhá nejčastěji pomocí klávesnice, popřípadě bezdrátové klíčenky.

Detektory

Detektory jsou významnými prvky zabezpečovacího systému. Zaznamenávají změnu stavu a narušení hlídaného objektu napž. nelegální pohyb osoby v interiéru, rozbití skleněných ploch, překročení chráněné zóny, vznik požáru apod… . Po jejich narušení posílají tuto informaci ústředně, která po jejím vyhodnocení zajistí patřiční zásah (vyhlásí poplach, vyrozumí uživatele, předá zprávu na Pult Centrální Ochrany PCO apod.)

Pohybové detektory pracují většinou na principu snímání změn tepelného záření (Passive Infrared = PIR), případně krátkovlnného elektromagnetického záření (Micro-wave = MW), nebo oba principy kombinují. Ať už je signál zpracován analogově nebo digitálně (přes A/D převodník přímo do mikroprocesoru), je zajištěna vysoká odolnost vůči šumu a minimalizace výskytu tzv. falešných poplachů. Pohybové detektory jsou dodávány pro použití v interiéru i exteriéru. Volba typu detektoru závisí na konkrétním požadavku ochrany – stropní, dveřní, směrové či prostorové detektory. Speciální detektory jsou schopny zaznamenat tříštění skla (princip detekce zvuku), vibrace, přítomnost kouře či překročení limitní teploty.

Bezpečnostní zóna

Části objektu (vstupy, dveře, okna, místnosti, atd…) jsou chráněny detektory, které jsou vedením nebo bezdrátově připojeny k ústředně. Počet zón v systému podává důležitou informaci o rozsahu zabezpečovacího systému.

Rozlišujeme počet zón připojených přímo na základní desku ústředny a celkový počet zón v systému. Některé ústředny jsou upraveny na připojení speciálního modulu – expanderu, který umožňuje přidat další zóny k systému. Rozšiřují se tak celkové kapacity systému EZS a vznikají tak různé varianty zapojení.

Podsystém

Hlídaný objekt je možné rozdělit na samostatné části, které mohou mít svůj individuální režim zabezpečení. K ovládání těchto podsystémů postačí jedna ústředna. Podsystém může zpravidla pracovat zcela samostatně, čímž lze zabezpečit jednou ústřednou dva i více zcela nezávislých objektů, popřípadě jeden objekt rozdělit na logické celky s nezávislým režimem.

Bezdrátová nadstavba / radiové ovládání

K některým ústřednám je možné připojit bezdrátové přijímače, se kterými jsou spojeny bezdrátové detektory (PIR, magnety). Vzniká tak možnost rozšíření o nové bezdrátové zóny. Bez zásahů do zdiva, případně povrchové kabeláže lze doplnit stávající zabezpečovací systém. Uživatel může k ovládání funkcí ústředny použít bezdrátový vysílač – klíčenku.

Klávesnice

Důležitý prvek pro komunikaci uživatele se systémem. Klávesnice jsou dodávány v různých provedeních. Pro střední a větší systémy je výhodou klávesnice s LCD displejem, kde si lze jednoduše přečíst zprávy o stavu systému a listováním v menu se seznámit s událostmi zaznamenanými v paměti ústředny.

Sběrnicová technologie

Digitální sběrnicový systém umožňuje obousměrnou komunikaci mezi detektory a ústřednou včetně dálkového nastavení parametrů detektorů. Na sběrnici jsou připojovány i expandery, bezdrátové nadstavby a další užitečné moduly. Takto navržené moderní systémy umožňují do budoucna výrazně větší flexibilitu a změny, popřípadě bezproblémové rozšiřování.

Přístupová nadstavba (ACCESS CONTROL SYSTEM)

Doplněk k zabezpečovacím systémům využívající čtečky a bezkontaktní karty či klíčenky k ovládání dveřních vstupů do objektu a jeho vnitřních částí (dveře jsou ovládány pomocí elektromechanických zámků). Lze tak přesně vymezit práva osob na vstup do jednotlivých místností dle časových rozvrhů a oprávnění jednotlivých uživatelů. Touto nadstavbou lze ovládat i bezpečnostní funkce ústředny.

Uživatelský kód

Číselný čtyřmístný (nebo šestimístný) kód, který uživatel zadá na klávesnici systému a je mu následně umožněn vstup do objektu.

GSM

Důležitou součástí komplexního zabezpečení objektu je adekvátní reakce na přijatou poplachovou zprávu. Chcete-li minimalizovat bezpečnostní rizika, je nutné získávat pravidelně informace o stavu objektu, neboť jen tak je možné účinně zasáhnout v krátkém časovém odstupu po přijetí zprávy o poplachu. Spojení s objektem jsou schopny poskytnout hlasové a digitální komunikátory a GSM zařízení. Komunikace s objektem však nemusí být omezena pouze na bezpečnostní aspekt, ale je možné dálkově ovládat i jiné funkce (vytápění, klimatizaci apod…).

Sirény

Součástí zabezpečovacích systémů jsou venkovní a vnitřní sirény, které při spuštění poplachu vydávají pronikavý kolísavý akustický signál. Sirény na jedné straně výrazně znepříjemňují „práci“ pachatele a vyplaší ho, na druhé straně upozorní na poplach okolí. Je možné je připojit na všechny typy ústředen.