Přístupové systémy

Elektronické systémy pro řízení vstupu do objektů a střežených prostor.

 

Přístupové systémy

Přístupový systém (ACS z aglického Access Control System) je elektronický systém k zajištění evidence a vstupů do objektů či jejich částí.

Dále poskytuje řízení přístupů ve smyslu přístupových práv na dané objekty, zabránění vstupu neoprávněných osob do zabezpečených prostor.

Umožňují identifikaci vstupujících osob, vyhodnocování jejich pohybu v částech objektu.
Nejčastěji je implementován formou vstupní karty či čipu.